Hospoda

  Zásady Bratrstva šedých vlků

  Těmito zásadami se pokoušíme řídit.

Menu

Hlavní stránka
Slovo úvodem

Členové

Zásady

Fórum

Privátní sekce

Odkazy

 
 
 
 
 

 1. Bratrstvo šedých vlků je neformálním společenstvím hráčů hry Empire, kteří dbají na dodržování skutečné rytířské cti.
 2. Členem bratrstva se může stát kterýkoliv hráč, který se zaváže dodržovat tyto zásady. Bude mu přidělena hodnost:
  1. Šedý vlk - zkušený hráč s levelem 20 a vyšším
  2. Vlk - průměrně zkušený hráč s levelem 10 - 19
  3. Vlček - začínající hráč s levelem nižším než 10
 3. Všichni členové Bratrstva se zavazují, že nebudou bezdůvodně útočit na výrazně slabší hráče (max. přípustný rozdíl levelů bude u slabšího -10).
 4. Šedí vlci se zavazují, že budou dobrovolně podporovat ostatní Vlky a Vlčky podle svých možností a umístění na mapě materiálně, diplomaticky i vojenskou podporou.
 5. Každá sporná situace bude řešena nejprve diplomatickou cestou, odpovědný za její zprostředkování bude organizátor Bratrstva.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(c) 2012 Bratrstvo šedých vlků via Pavel D. F. Hrubý, paveldf@gmail.com